16 Μαρ: Προσωρινά αποτελέσματα της από 14/02/2022 Ανακοίνωσης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΠΡΑ2021_2022_Προσωρινά Αποτελέσματα κατάταξης

01 Μαρ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Ανακοίνωσης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΑ2021_2022_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ_ (2)ΠΡΑ2021_2022_ ΠΡΑ2021_2022_ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΑ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ (1 ΠΡΑ2021_2022_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ_ΙΑ (1)

14 Φεβ: Ανακοίνωση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΠΡΑ2021_2022_ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΑ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ (1) ΠΡΑ2021_2022_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ_ΙΑ ΠΡΑ2021_2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ-2-1