07 Φεβ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του π. ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Ακαδ. Έτους 2022-2023

Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ ΤΕΙ Αίτηση_Έναρξης_Πρακτικής_Άσκησης Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ 2022-2023 Τμ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΕΜΕΣ)

07 Φεβ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Δ.Ε.Τ. (Πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) Ακαδ. Έτους 2022-2023

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Τ. (Πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 Το Τμήμα Δ.Ε.Τ. (Πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)…

20 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε.

12 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στο e-Παλαιοβιβλιοπωλείο Βιβλιοδίφης

11 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ (Γλυφάδα Αττική)