ΕΝΤΥΠΑ
ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Οι φοιτητές/τριες, που επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης, τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Θα πρέπει το Συμφωνητικό να είναι εκτυπωμένο σε διπλή όψη (οι δύο πρώτες σελίδες) και σε 5 πρωτότυπα αντίτυπα με την σφραγίδα και υπογραφή του υπευθύνου του φορέα απασχόλησης (οι πρακτικές ασκήσεις ξεκινούν πάντα 1η του μήνα).

Εκτυπώνεται το αρχείο του Συμφωνητικού ανάλογα με το καθεστώς του φορέα απασχόλησης (ιδιωτικός φορέας ή δημόσιος φορέας απασχόλησης)

Μαζί με τα επισυναπτόμενα αρχεία, οι ασκούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης:

  • την 1η σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης με το ΙΒΑΝ του λογαριασμού στο οποίο ο δικαιούχος να είναι 1ο όνομα (ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να φαίνεται το ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος του λογαριασμού)
  • την Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου (Οδηγίες για τον τρόπο έκδοσης ΑΜΑ θα βρείτε εδώ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΑ ΙΚΑ)
  • την Ασφαλιστική Ικανότητα (https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx) εκτυπώνετε με screenshot αυτό που σας εμφανίζει

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1_ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

2_ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΛΑΣ

Οδηγός εγγραφής φορέα απασχόλησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ

3a_Δ5_02_Ε56_ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΓΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΑΣΚΗΣΗ_v2_σε-δημόσιο-φορέα-απασχόλησης-3.doc-20_7_2020-teliko

(Η πρακτική άσκηση αφορά σε πλήρους απασχόληση, καθημερινά 8ωρο και πενθήμερη απασχόληση (40 ώρες εβδομαδιαίως). Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, δεν πρέπει να ξεπερνιούνται  οι 48 ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. 

 

Θα πρέπει υποχρεωτικά ο φορέας  απασχόλησης να κάνει υποβολή του Εντύπου Ε3.5 στο ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της ΠΑ του φοιτητή έως και την πρώτη μέρα έναρξης της πρακτικής άσκησης. Στο τέλος, βασική προϋπόθεση για να πληρωθεί ο/η φοιτητής/τρια, είναι να προσκομίζει στο γραφείο ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ έναρξης ΠΑ πρωτοκολλημένη και υπογεγραμμένη/ σφραγισμένη από τον φορέα απασχόλησης και το έγγραφο λήξης/διακοπής ΠΑ .

Μετά την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης σας, απαιτείται να συμπληρώσετε το απογραφικό δελτίο εισόδου στην καρτέλα ΕΝΤΥΠΑ → ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ απαντώντας στα απαιτούμενα πεδία. Θα σας σταλεί σχετική ενημέρωση στο email σας.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν την πραγματοποίηση της πληρωμή τους από την πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών» με MIS 5030937, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μαζί με τα συνημμένα έντυπα σε πρωτότυπη μορφή τα εξής :

  1. Πιστοποιητικό Γραμματείας Ενεργού Φοιτητή
  2. Την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου Τράπεζας που να φαίνεται ότι είναι πρώτος/η δικαιούχος (για όποιον δεν το έχει καταθέσει).
  3. Μετά την λήξη της σύμβασης εντός 20 ημερών, απαιτείται να συμπληρώσετε το απογραφικό δελτίο εξόδου στην καρτέλα ΕΝΤΥΠΑ → ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ απαντώντας στα απαιτούμενα πεδία.

Θα πρέπει η/ο επιχείρηση /φορέας να έχει κάνει υποβολή του εντύπου Ε3.5 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της ΠΑ του φοιτητή ή την ίδια μέρα της έναρξης της ΠΑ. Στο τέλος βασική προϋπόθεση για να πληρωθεί ο/η φοιτητής/τρια είναι να προσκομίζει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης την ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ έναρξης πρωτοκολλημένη (το υποβληθέν έντυπο Ε3.5 για την έναρξη υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) και το έγγραφο λήξης (το υποβληθέν έντυπο Ε3.5 για την διακοπή της ΠΑ υπογεγραμμένο και σφραγισμένο).

 

EΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ τει

2_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

3_ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

4_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ-ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

5_18Ε06ΠΑ18_Ημερολόγιο εργασιών ασκούμενου_timesheet_ΠΑ

6_20Ε06ΠΑ20_ Δελτίο αξιολόγησης ασκούμενου από τον επόπτη φορέα απασχόλησης_ΠΑ

7_21Ε06ΠΑ21_Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου_ΠΑ

8_12Ε06ΠΑ12_Δελτίο αξιολόγησης ασκούμενου από τον επιβλέποντα καθηγητή_ΠΑ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσους φοιτητές/τριες υλοποίησαν πρακτική άσκηση με εξ αποστάσεως μέθοδο απαιτείται και η παρακάτω βεβαίωση

2_ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΜΕ-ΜΕΘΟΔΟΥΣ-ΕΞ-ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-