ΕΝΤΥΠΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
πανεπιστημιου πατρων
Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πληρωμή τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες και να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα συνημμένα έντυπα
Έντυπα Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το αργότερο δεκαπέντε ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση.
Θα πρέπει το Συμφωνητικό να είναι εκτυπωμένο σε διπλή όψη σε 4 πρωτότυπα αντίτυπα. (οι πρακτικές ασκήσεις ξεκινούν πάντα 1η του μήνα).

Μαζί με τα επισυναπτόμενα αρχεία ο/η ασκούμενος /νη θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης:

  • την 1η σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο ο δικαιούχος να είναι 1ο όνομα (ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό που θα φαίνεται το ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος του λογαριασμού)
  • την βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου (Οδηγίες για τον τρόπο έκδοσης ΑΜΑ θα βρείτε εδώ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΑ ΙΚΑ)
  • την ασφαλιστική ικανότητα (https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx ) εκτυπώνετε με screenshot αυτό που σας εμφανίζει
Επισυναπτόμενα Αρχεία:

 

Η πρακτική άσκηση αφορά σε πλήρη απασχόληση, καθημερινά 8ωρο και πενθήμερη απασχόληση (40 ώρες εβδομαδιαίως)

Θα πρέπει η/ο επιχείρηση /φορέας να κάνει υποβολή του εντύπου Ε3.5 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της ΠΑ του/της φοιτητή/τριας ή την ίδια μέρα της έναρξης της ΠΑ. Στο τέλος, βασική προϋπόθεση για να πληρωθεί ο/η φοιτητής/τρια, είναι να προσκομίζει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης την ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ έναρξης πρωτοκολλημένη (το υποβληθέν έντυπο Ε3.5 για την έναρξη υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) και το έγγραφο λήξης (το υποβληθέν έντυπο Ε3.5 για την διακοπή της ΠΑ υπογεγραμμένο και σφραγισμένο).

Μετά την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης σας, απαιτείται να συμπληρώσετε το απογραφικό δελτίο εισόδου στην καρτέλα ΕΝΤΥΠΑ → ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ απαντώντας στα απαιτούμενα πεδία. Θα σας σταλεί σχετική ενημέρωση στο email σας.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πληρωμή τους θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με την λήξη της πρακτικής τους άσκησης μαζί με τα συνημμένα έντυπα σε πρωτότυπη μορφή:

  1. Πιστοποιητικό Γραμματείας Ενεργού Φοιτητή
  2. Την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου Τράπεζας που να φαίνεται ότι είναι πρώτος/η δικαιούχος (για όποιον δεν το έχει καταθέσει).
  3. Μετά την λήξη της σύμβασης εντός 20 ημερών, απαιτείται να συμπληρώσετε το απογραφικό δελτίο εξόδου στην καρτέλα ΕΝΤΥΠΑ → ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ απαντώντας στα απαιτούμενα πεδία.

Παρακαλείστε τα έντυπα να τυπώνονται σε διπλή όψη . 

Επισυναπτόμενα αρχεία:
Θα πρέπει η/ο επιχείρηση /φορέας να έχει κάνει υποβολή του εντύπου Ε3.5 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της ΠΑ του φοιτητή ή την ίδια μέρα της έναρξης της ΠΑ. Στο τέλος βασική προϋπόθεση για να πληρωθεί ο/η φοιτητής/τρια είναι να προσκομίζει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης την ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ έναρξης πρωτοκολλημένη (το υποβληθέν έντυπο Ε3.5 για την έναρξη υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) και το έγγραφο λήξης (το υποβληθέν έντυπο Ε3.5 για την διακοπή της ΠΑ υπογεγραμμένο και σφραγισμένο).