06 Δεκ: Πρακτική Άσκηση στην Εταιρεία Coffee Island

20 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε.

12 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στο e-Παλαιοβιβλιοπωλείο Βιβλιοδίφης

11 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ (Γλυφάδα Αττική)