20 Μαρ: Προσωρινά αποτελέσματα (επιλογής) θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας (π. Μηχανικών Περιβάλλοντος) Ακαδ. Έτους 2022-2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΤΜΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ(Πρώην Μηχ. Περ.)_ 2022-23_2η_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1)

20 Μαρ: Οριστικά αποτελέσματα (Επιλογής) θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του π. ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Ακαδ. Έτους 2022-2023

  ΟΡΙΣΤΙΚΑ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_Π.Α. 2022-23 (ΤΜΗΜΑ π. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ)

15 Μαρ: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του π. ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Ακαδ. Έτους 2022-2023

Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ ΤΕΙ Αίτηση_Έναρξης_Πρακτικής_Άσκησης Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ 2022-2023 Τμ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΕΜΕΣ)

15 Μαρ: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (π. Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του π. ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) Ακαδ. Έτους 2022-2023

Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ ΤΕΙ Αίτηση_Έναρξης_Πρακτικής_Άσκησης Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Α. 2022-2023 (ΠΣ ΤεχνΑλΥδ 4ετές)

14 Μαρ: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης πρωην Τμ. Μουσειολογίας/ΔΟΕΠΤΜ Ακαδ. Έτους 2022-2023

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΑ 2022-2023 Τμ. Μουσειολογίας Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ ΤΕΙ Αίτηση_Έναρξης_Πρακτικής_Άσκησης Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ

14 Μαρ: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (Πρώην ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων) Ακαδ. Έτους 2022-2023

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-2023 EΠΑ01-_Αίτηση_Έναρξης_Πρακτικής_Άσκησης EΠΑ02-Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ EΠΑ03 – Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ ΤΕΙ

13 Μαρ: Οριστικά αποτελέσματα (επιλογής) θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος πρωην Τμ. Μουσειολογίας/ΔΟΕΠΤΜΑκαδ. Έτους 2022-2023

ΤΕΛΙΚΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_Μουσειολογία Β_2022-23

13 Μαρ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους 2022-2023

Αίτηση-συμμετοχής-φοιτητή-στην-Πρακτική-Άσκηση_ΠΑ2022 (1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Α. 2022-2023 (ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Π.) (1) (3)