26 Μάι: Επείγουσα ανακοίνωση για Π.Α. 2022-2023

24 Μάι: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Βιολογίας Ακαδ. Έτους 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2023 (1) (1) 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022-2023 (1)

18 Μάι: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας Ακαδ. Έτους 2022-2023

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Α. 2022-2023 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Έντυπο 1 – Αίτηση συμμετοχής φοιτητή ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2022-2023

15 Μάι: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους 2022-2023

Αίτηση-συμμετοχής-φοιτητή-στην-Πρακτική-Άσκηση_ΠΑ2022-2023 (1) 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Α. 2022-2023 (ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Π.) (1) (3)

09 Μάι: Οριστικά αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Χημείας για το Ακαδ. Έτος 2022-2023

Οριστικά αποτελεσματα ΠΑ 2022-2023 Χημείας 2η προσκλ