16 Φεβ: Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Youth Entrepreneurship Club

Η Εταιρεία Youth Entrepreneurship Club ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών για τις παρακάτω θέσεις πρακτικής άσκησης που έχουν δημοσιευτεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και που μπορούν να  πραγματοποιηθούν εξ…