12 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στο e-Παλαιοβιβλιοπωλείο Βιβλιοδίφης

11 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ (Γλυφάδα Αττική)

05 Ιούλ: Πρακτική Άσκηση Πανεπιστήμιο Πατρών Οδηγίες!

13 Μάι: Οριστικά αποτελέσματα της από 14/02/2022 Ανακοίνωσης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΠΡΑ2021_2022_ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ_ΟΡΘΟ

04 Μάι: Ορθή Επανάληψη: Προσωρινά αποτελέσματα της από 14/02/2022 Ανακοίνωσης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

1. ΠΡΑ2021_2022_Προσωρινά Αποτελέσματα κατάταξης_Διόρθωση

19 Απρ: Οριστικά αποτελέσματα της από 14/02/2022 Ανακοίνωσης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

3. ΠΡΑ2021_2022_ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

16 Μαρ: Προσωρινά αποτελέσματα της από 14/02/2022 Ανακοίνωσης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΠΡΑ2021_2022_Προσωρινά Αποτελέσματα κατάταξης

01 Μαρ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Ανακοίνωσης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΑ2021_2022_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ_ (2)ΠΡΑ2021_2022_ ΠΡΑ2021_2022_ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΑ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ (1 ΠΡΑ2021_2022_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ_ΙΑ (1)

14 Φεβ: Ανακοίνωση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΠΡΑ2021_2022_ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΑ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ (1) ΠΡΑ2021_2022_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ_ΙΑ ΠΡΑ2021_2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ-2-1