26 Μάι: Επείγουσα ανακοίνωση για Π.Α. 2022-2023

29 Μαρ: Ευκαιρίες εθελοντισμού και πρακτικής άσκησης, στο μη-κερδοσκοπικό σωματείο ΑΡΧΕΛΩΝ – Ενημερωτική Διαδικτυακή Συνάντηση για φοιτητές

28 Μαρ: Οριστικά αποτελέσματα (επιλογής) θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας (π. Μηχανικών Περιβάλλοντος) Ακαδ. Έτους 2022-2023

ΟΡΙΣΤΙΚΑ_ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΤΜΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ(Πρώην Μηχ. Περ.)_ 2022-23_2η_Προσκληση

20 Μαρ: Προσωρινά αποτελέσματα (επιλογής) θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας (π. Μηχανικών Περιβάλλοντος) Ακαδ. Έτους 2022-2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΤΜΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ(Πρώην Μηχ. Περ.)_ 2022-23_2η_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1)

14 Μαρ: Πρακτική Άσκηση στην Ecostart S.A. (για Μηχανικούς Περιβάλλοντος) – Αριθμός θέσεων : 3 – Mήνες Πρακτικής Άσκησης: Ιούλιος-Αύγουστος 2023

Πρακτική Άσκηση στην Ecostart S.A. (για Μηχανικούς Περιβάλλοντος) – Αριθμός θέσεων : 3 – Mήνες Πρακτικής Άσκησης:  Ιούλιος-Αύγουστος Ακολουθεί ενημερωτική ανακοίνωση της εταιρείας: Η Ecostart S.A είναι μια πρωτοπόρα Εταιρεία…

14 Μαρ: Πρακτική Άσκηση στην Ecostart S.A. (για Μηχανικούς Περιβάλλοντος) – Αριθμός θέσεων : 3 – Mήνες Πρακτικής Άσκησης: Ιούλιος-Αύγουστος 2023

Πρακτική Άσκηση στην Ecostart S.A. (για Μηχανικούς Περιβάλλοντος) – Αριθμός θέσεων : 3 – Mήνες Πρακτικής Άσκησης:  Ιούλιος-Αύγουστος Ακολουθεί ενημερωτική ανακοίνωση της εταιρείας: Η Ecostart S.A είναι μια πρωτοπόρα Εταιρεία…

08 Μαρ: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας (π. Μηχανικών Περιβάλλοντος) Ακαδ. Έτους 2022-2023

2η προσκληση Έντυπο 1 – Αίτηση συμμετοχής φοιτητή 2022-2023 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Α. 2022-2023 Τμ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (πρώην ΜΗΧ. ΠΕΡ.) (1)

25 Ιαν: Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας (π. Μηχανικών Περιβάλλοντος) Ακαδ. Έτους 2022-2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΤΜΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ(Πρώην Μηχ. Περ.)_ 2022-23 (1)

09 Ιαν: Ανακοίνωση θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας (π. Μηχανικών Περιβάλλοντος) Ακαδ. Έτους 2022-2023

Έντυπο 1 – Αίτηση συμμετοχής φοιτητή 2022-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Α. 2022-2023 Τμ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (πρώην ΜΗΧ. ΠΕΡ.)