04 Απρ: Οριστικά Αποτελέσματα της από 03/03/2022 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης θέσεων ΠΑ Ακαδ. Έτους 2021-2022 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος (πρώην Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων)

2η Πρόσκληση Οριστικά Αποτελέσματα κατάταξης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ (2022) (1)

28 Μαρ: Προσωρινά Αποτελέσματα της από 03/03/2022 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης θέσεων ΠΑ Ακαδ. Έτους 2021-2022 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος (πρώην Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων)

2η Πρόσκληση Προσωρινά Αποτελέσματα κατάταξης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ (2022) (1)

03 Μαρ: Συμπληρωματική Πρόσκληση θέσεων ΠΑ Ακαδ. Έτους 2021-2022 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος (πρώην Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ 2021-2022 Τμήμα ΜΗΧ. ΠΕΡ. Έντυπο 1 – Αίτηση συμμετοχής φοιτητή 2021-2022

25 Ιαν: Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης της από 03/12/2020 προκήρυξης των φοιτητών για ΠΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (πρώην ΔΠΦΠ)