15 Φεβ: Προσωρινά αποτελέσματα (επιλογής) θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Τμήματος Γεωπονίας (πρώην ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) Ακαδ. Έτους 2022-2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑ ΕΒ&ΓΜ 2022-23

25 Ιαν: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας (πρώην ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) Ακαδ. Έτους 2022-2023

Έντυπο 1 – Αίτηση συμμετοχής φοιτητή (ΤΜΗΜΑ ΕΒ&ΓΜ) 2022-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Α. 2022-2023 (ΤΜΗΜΑ ΕΒ&ΓΜ) (1)

25 Ιαν: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας Ακαδ. Έτους 2022-2023

Έντυπο 1 – Αίτηση συμμετοχής φοιτητή ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2022-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Α. 2022-2023 (ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ)

11 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ (Γλυφάδα Αττική)

29 Σεπ: Πρακτική Άσκηση στην Εταιρεία DS SMTH HELLAS (Κόρινθος)

16 Σεπ: Πρακτική Άσκηση στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών – Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ