04 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Ναυπλίου

15 Σεπ: Πρακτική Άσκηση στο ΕΚΦΕ Πατρών