21 Απρ: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔ .ΕΤΟΥΣ 20-21

Σας ενημερώνουμε ότι συνήλθε η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν και εξετάστηκαν ήταν δύο. Μία από αυτές έγινε δεκτή και η άλλη απορρίφθηκε….

09 Απρ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔ .ΕΤΟΥΣ 20-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Σας ενημερώνουμε ότι η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης προέβη στην επιλογή των φοιτητών…

01 Απρ: Πρακτική άσκηση στο ‘ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ”

Το περιοδεύον εργαστήριο για τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές/τριες του Ιδρύματός μας, για  ειδικότητες  όπως τμημάτων  πολιτικών μηχανικών, χημικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών επιστήμης υλικών, στο πλαίσιο…

17 Δεκ: Πρακτική Άσκηση σε Αρχιτεκτονικό Γραφείο στην Ρόδο

Ζητούνται φοιτητές/τριες, για να εργαστούν στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, στο αρχιτεκτονικό γραφείο PANK (www.pank.gr) στη Ρόδο.  Ενδεικτικά αναφέρονται τα αντικείμενα πάνω στα οποία θα εργαστούν οι ενδιαφερόμενοι: σχεδιασμός ιδιωτικών έργων…