05 Ιούλ: Πρακτική Άσκηση Πανεπιστήμιο Πατρών Οδηγίες (έως και Σεπτέμβριος 2022)!

09 Ιούν: Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία YouHerbIt.com – Τμήματα: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικών Επιστημών