24 Μάι: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ) ΑΚΑΔ .ΕΤΟΥΣ 20-21

    Επισυναπτόμενα αρχεία: Τελικά Αποτελέσματα κατάταξης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ MAY21

17 Μάι: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ) ΑΚΑΔ .ΕΤΟΥΣ 20-21

    Επισυναπτόμενα αρχεία: 17-5-21_προσωρινά αποτελέσματα

21 Απρ: Οριστικά Αποτελέσματα κατάταξης της από 22/03/2021 4ης προκήρυξης ΠΑ ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (πρώην Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

20 Απρ: 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ) ΑΚΑΔ .ΕΤΟΥΣ 20-21

  Επισυναπτόμενα αρχεία: 2η προκήρυξη 1_ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2_Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ 3_ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

09 Απρ: Προσωρινά Αποτελέσματα κατάταξης της από 22/03/2021 4ης προκήρυξης ΠΑ ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (πρώην Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

19 Μαρ: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ) ΑΚΑΔ .ΕΤΟΥΣ 20-21

    Επισυναπτόμενα αρχεία: Tελικά Αποτελέσματα κατάταξης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ 24.2.2

19 Μαρ: Οριστικά Αποτελέσματα κατάταξης της από 25/02/2021 3ης προκήρυξης ΠΑ ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (πρώην Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

12 Μαρ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ) ΑΚΑΔ .ΕΤΟΥΣ 20-21

  Επισυναπτόμενα αρχεία: Προσωρινά Αποτελέσματα κατάταξης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ 24.2.21

12 Μαρ: Προσωρινά Αποτελέσματα κατάταξης της από 25/02/2021 3ης προκήρυξης ΠΑ ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (πρώην Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)