20 Φεβ: ΠΤΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Τα μέλη της Επιτροπής, έπειτα από τη μελέτη των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι υποψήφιοι, και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια τα οποία όριζε η πρόσκληση για την επιλογή των υποψηφίων, δηλαδή…

05 Φεβ: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: ΠΤΔΕ»

Με την παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση γνωστοποιείται στους/στις φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2018-19) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση…

06 Φεβ: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Επιλεγέντες 2018

Στο αρχείο που επισυνάπτεται είναι διαθέσιμα τα ονόματα των επιλεγέντων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση. Επισυναπτόμενα:  ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ 2018 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xlsx