30 Μαρ: Προσωρινά Αποτελέσματα Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΤΕπΕΚΕ (πρώην ΠΤΔΕ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων κατάταξης Συμπληρωματικής Πρόσκλησης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ 2021-2022 (2)

22 Μαρ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ επί της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΤΕπΕΚΕ (πρώην ΠΤΔΕ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρώην Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) Επιστημονικά  Υπεύθυνος: Γιώργος Νικολάου (gnikolaou@upatras.gr)   ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ…

22 Μαρ: Οριστικά αποτελέσματα της από 09/02/2022 Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΤΕπΕΚΕ (πρώην ΠΤΔΕ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων κατάταξης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ 2021-2022 (2)

14 Μαρ: Προσωρινά αποτελέσματα της από 09/02/2022 Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΤΕπΕΚΕ (πρώην ΠΤΔΕ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων κατάταξης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ 2021-2022 (2)

04 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Ναυπλίου

25 Μάι: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 20-21

                                                           …

27 Απρ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔ .ΕΤΟΥΣ 20-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Σας ενημερώνουμε ότι η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης προέβη στην…