01 Απρ: Πρακτική άσκηση στο ‘ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ”

Το περιοδεύον εργαστήριο για τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές/τριες του Ιδρύματός μας, για  ειδικότητες  όπως τμημάτων  πολιτικών μηχανικών, χημικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών επιστήμης υλικών, στο πλαίσιο…

19 Φεβ: Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία GREATERSPACE για το τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τεχνική εταιρεία κτιριακών έργων με έδρα την Αθήνα, ανακοινώνει θέση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου/ης Μηχανολόγου Μηχανικού ενεργειακής κατεύθυνσης με αντικείμενο την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών μελετών. Απαιτείται βασική γνώση Η/Μ μελετών…

10 Φεβ: Πρακτική Άσκηση στην Special Cars Koliva

Η εταιρεία Specials Cars Koliva ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές/τριες του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης. Η Η εταιρεία SCK δραστηριοποιείται στον  χώρο κατασκευής…