26 Ιαν: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ακαδ. Έτους 2022-2023

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών  ανακοινώνει τις διαθέσιμες θέσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023….

25 Ιαν: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας (πρώην ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) Ακαδ. Έτους 2022-2023

Έντυπο 1 – Αίτηση συμμετοχής φοιτητή (ΤΜΗΜΑ ΕΒ&ΓΜ) 2022-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Α. 2022-2023 (ΤΜΗΜΑ ΕΒ&ΓΜ) (1)

25 Ιαν: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας Ακαδ. Έτους 2022-2023

Έντυπο 1 – Αίτηση συμμετοχής φοιτητή ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2022-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Α. 2022-2023 (ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ)

25 Ιαν: Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας (π. Μηχανικών Περιβάλλοντος) Ακαδ. Έτους 2022-2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΤΜΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ(Πρώην Μηχ. Περ.)_ 2022-23 (1)

24 Ιαν: Φορείς Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Ακαδ. Έτους 2022-2023

ΤΕΕΑΠΗ ΦΟΡΕΙΣ 2023

24 Ιαν: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης πρωην Τμ. Μουσειολογίας/ΔΟΕΠΤΜ Ακαδ. Έτους 2022-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ανακοίνωση θέσεων) Πρακτικής Άσκησης πρωην Τμ. Μουσειολογίας/ΔΟΕΠΤΜ ακαδ έτο υς 2022-2023 Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ ΤΕΙ Αίτηση_Έναρξης_Πρακτικής_Άσκησης Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ Νοσηλευτικής