24 Μάι: Πρακτική Άσκηση στα καταστήματα του Πανεπιστημιακού Campus

13 Μάι: Οριστικά αποτελέσματα της από 14/02/2022 Ανακοίνωσης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΠΡΑ2021_2022_ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ_ΟΡΘΟ

06 Μάι: Προσωρινά αποτελέσματα Ανακοίνωσης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΩΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ_ΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ265.pdf

04 Μάι: Ορθή Επανάληψη: Προσωρινά αποτελέσματα της από 14/02/2022 Ανακοίνωσης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

1. ΠΡΑ2021_2022_Προσωρινά Αποτελέσματα κατάταξης_Διόρθωση