28 Απρ: ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΝΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΝΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-22

19 Απρ: Οριστικά αποτελέσματα της από 14/02/2022 Ανακοίνωσης Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠ&ΝΤ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

3. ΠΡΑ2021_2022_ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

06 Απρ: Οριστικά Αποτελέσματα Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΤΕπΕΚΕ (πρώην ΠΤΔΕ) Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων κατάταξης Συμπληρωματικής Πρόσκλησης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ 2021-2022 (2)

04 Απρ: Οριστικά Αποτελέσματα της από 03/03/2022 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης θέσεων ΠΑ Ακαδ. Έτους 2021-2022 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος (πρώην Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων)

2η Πρόσκληση Οριστικά Αποτελέσματα κατάταξης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ (2022) (1)