01 Οκτ: Προσωρινά Aποτελέσματα κατάταξης της από 15/09/2020 προκήρυξης των φοιτητών για ΠΑ ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

01 Οκτ: Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης της από 15/09/2020 προκήρυξης των φοιτητών για ΠΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμ. ΖΠΑΥ (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

01 Οκτ: Προσωρινά Aποτελέσματα κατάταξης της από 15/09/2020 προκήρυξης ΠΑ ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (πρώην Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)