07 Δεκ: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 20-21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προβλέπει ότι κατά το έτος 2020-2021, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής 44…