01 Νοέ: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων: Πρόσκληση για πρακτική άσκηση

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται…

31 Οκτ: ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στις φοιτήτριες/στους φοιτητές ότι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2019-20) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Χημείας» σύμφωνα με την πρόσκληση…

31 Οκτ: Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης – Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθ. Γ. Φ Αλεξίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου…

30 Οκτ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθ. Γ. Φ Αλεξίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου…

23 Οκτ: Τμήμα Γεωλογίας: Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Γεωλογίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01…

17 Οκτ: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» για το…

15 Οκτ: Τμήμα Βιολογίας: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Βιολογίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  σύμφωνα με την…

15 Οκτ: Τμήμα Μαθηματικών: Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Μαθηματικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με…

08 Οκτ: Τμήμα Φυσικής: Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Φυσικής» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01…

28 Αυγ: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Ανακοίνωση περάτωσης πρακτικής άσκησης

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που ορίζονται για την περάτωση της Πρακτικής Άσκησης και να πραγματοποιηθεί η πληρωμή σας, θα πρέπει την Δευτέρα 09/09/2019 ή την Τρίτη 10/09/2019 από τις 11:00 έως τις 13:00 να καταθέσετε, στο γραφείο…