21 Νοέ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών του τμήματος Επιστήμης των Υλικών που αιτήθηκαν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2019-2020. Επισυναπτόμενα:  ΚΑΤΑΤΑΞΗ_ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ_20112019.pdf

21 Νοέ: Τμήμα Γεωλογίας: Προσωρινός πίνακας κατάταξης

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών του τμήματος Γεωλογίας που αιτήθηκαν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2019-2020. Η κατάταξη των φοιτητών έγινε βάσει των κριτηρίων της προκήρυξης και της αξιολόγησης…

20 Νοέ: Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων Τμήματος Φιλολογίας 2019-2020 / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας η προκήρυξη 41 (σαράντα μία) θέσεων Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» με κωδικό MIS…

19 Νοέ: Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων Τμήματος Φιλολογίας 2019-2020 / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας η προκήρυξη 41 (σαράντα μία) θέσεων Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» με κωδικό MIS…

19 Νοέ: Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών – Τμήμα Βιολογίας

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προβλέπει ότι κατά το έτος 2019-2020, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής 40 τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν…

14 Νοέ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Γνωστοποιείται στις φοιτήτριες/στους φοιτητές η παράταση υποβολής αιτήσεων για την Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Χημείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020…