Ανακοινώνεται η προσωρινή απαγόρευση πάσης φύσεως Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ και Πρώην ΤΕΙ έως 24/3/2020 για λόγους δημόσιας υγείας