Αποτελέσματα κατάταξης της από 10/02/2020 προκήρυξης ΠΑ 2019-2020 Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)