Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών για ΠΑ ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2019-2020 Τμ. Ιστορίας -Αρχαιολογίας (πρώην ΔΠΠΝΤ)