Ανακοίνωση επιλεχθέντων για πρακτική άσκηση 2019-20 | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών