Πρόσκληση Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Τμ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ