Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους 4ετείς φοιτητές/τριες του Τ.Ο.Ε ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2018-19) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου 42 τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (και σε περιορισμένες θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα) για τρεις (συνεχόμενους) μήνες (π.χ. Μάρτιος – Μάιος 2019, Απρίλιος – Ιούνιος 2019, Μάιος – Ιούλιος 2019, Ιούνιος – Αύγουστος 2019, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2019) με συμβολική εφάπαξ αμοιβή 750€ (250€ μηνιαίως) και ασφάλεια ΙΚΑ (1% κατά κινδύνου και ατυχήματος), αφού αιτηθούν τη συμμετοχή τους. Το αντικείμενο της εργασίας/πρακτικής σε οποιοδήποτε φορέα απασχόλησης θα πρέπει να είναι οικονομικού/διοικητικού ενδιαφέροντος.

Επισυναπτόμενα:
Αρχείο Prosklhsh 2019.docx
Αρχείο Forma_Aitisis_Foititon2019.docx