ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Ανακοινώσεις τμημάτων

0
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
0
ΤΜΗΜΑΤΑ
0
ΦΟΡΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ( ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019 – ΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ-ΕΣΠΑ-8-2019 / 14-05-2019).

Σύμφωνα με την πρόσκληση, τα οριστικά αποτελέσματα ανακοινώνονται 5 ημέρες μετά τα προσωρινά αποτελέσματα, εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις (Προσοχή, ενστάσεις γίνονται μόνο επί συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και όχι για αόριστους ή γενικούς λόγους).

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται αμέσως μόλις παραλαμβάνονται από τα Τμήματα.

…Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην πρακτική άσκηση καθορίζονται από τα συμμετέχοντα Τμήματα και περιγράφονται αναλυτικά σε κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΛΛΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένας φοιτητής προκειμένου να κάνει Πρακτική Άσκηση;

Πρέπει να έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο εξάμηνο σπουδών του και να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι στα οφειλόμενα δεν περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενημερωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος του εάν δικαιούται να κάνει Πρακτική Άσκηση.

Από ποιόν γίνεται η τοποθέτηση; Τι χρειάζεται να προσκομίσουμε στον φορέα την πρώτη ημέρα της τοποθέτησής μας;

Η τοποθέτηση των φοιτητών/τριων και ο ορισμός των εποπτών γίνεται από τη Τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ύστερα  από εξέταση όλων των αιτήσεων των φοιτητών/τριων.

Εφόσον ενημερωθούν οι φοιτητές/τριες που έχουν τοποθετηθεί και πριν αρχίσουν πρακτική άσκηση οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσέλθουν στο ΓΠΑ για τη παράδοση των εντύπων του/της φοιτητή/τριας (φωτοτυπία Α.Φ.Μ., φωτοτυπία ταυτότητας, φωτοτυπία λογαριασμού Eurobank) και για την παραλαβή των εντύπων που απαιτείται να συμπληρωθούν από τον φορέα και να επιστραφούν στο ΓΠΑ (σύμβαση εργασίας, μηνιαίες βεβαιώσεις υλοποίησης ΠΑ).

Αμέσως μετά απευθύνονται στο ΙΚΑ της περιοχής τους (με την φωτοτυπία της σύμβασης, την ταυτότητα και το Α.Φ.Μ. τους), ώστε να απογραφούν και να πάρουν Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και να προχωρήσει η διαδικασία της ασφάλισής τους.

Ποιος είναι ο επόπτης καθηγητής, πρέπει να επικοινωνεί ο ασκούμενος φοιτητής μαζί του;

Το όνομα του επόπτη καθηγητή αναγράφεται στο πρακτικό τοποθέτησης σπουδαστών. Εφόσον ενημερωθεί ο φοιτητής από το ΓΠΑ, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί του ο φοιτητής και να τον ενημερώσει σε ποιο φορέα απασχολείται, ποιος είναι ο υπεύθυνος του φορέα που τον επιβλέπει και το τηλέφωνό του. Επίσης οποιαδήποτε απορία έχει ο φοιτητής ,όσον αφορά το βιβλίο πρακτικής άσκησης ή τη Τεχνική έκθεση ΠΑ, απευθύνεται στον αρμόδιο επόπτη,ο οποίος στο τέλος της ΠΑ θα τα ελέγξει.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το γραφείο πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασκούμενων φοιτητών, που η εκπαίδευση τους λαμβάνει χώρα εκτός της πανεπιστημιούπολης, λειτουργεί και γραφεία εκτός της πανεπιστημιούπολης.

Το κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών:
ωρεσ κοινου : Δευτέρα – Παρασκευη : 10:00 π.μ – 12:00 μ.μ.
Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Α’ Πρυτανείας 1ος Όροφος
ΤΚ 26500, Πάτρα
Τηλ: 2610997884
1 (Demo)
ΓΠΑ στους χώρους του πρώην ΤΕΙ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 ΤΚ 26334, Πάτρα
3 (Demo)
ΓΠΑ στο Αγρίνιο
Δευτέρα - Τρίτη: 08:00 - 15:00 | Γραφείο 2.14 | Γ. Σεφέρη 2, ΤΚ 30100, Αγρίνιο
5 (Demo)
ΓΠΑ στο Μεσολόγγι
Τετάρτη - Πέμπτη- Παρασκευή : 08:00 - 15:00 | Γραφείο 8 (Κτίριο Διαχείρισης Δικτύων) | Νέα Κτίρια, ΤΚ 30200, Μεσολόγγι