Scroll Top


Αγαπητέ φοιτητή/ Αγαπητή φοιτήτρια,

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών!

Ακολουθούν σημαντικές οδηγίες για την έναρξη της Πρακτικής σας Άσκησης. Η τήρηση των οδηγιών είναι σημαντική καθώς διασφαλίζει την εγκυρότητα της Πρακτικής σας Άσκησης και την πληρωμή σας από το πρόγραμμα!

 • 1. Επιλογή Φορέα Απασχόλησης/Εταιρείας

Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, οφείλετε να κάνετε σύνδεση (ως φοιτητής) στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ – ΑΤΛΑΣ. Μπορείτε να επιλέξετε Φορέα Απασχόλησης/Εταιρεία, βλέποντας τις διαθέσιμες θέσεις στο  καθώς και τις διαθέσιμες αγγελίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Στην επιλογή του Φορέα ο οποίος θα σας παρέχει εξοικείωση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στο αντικείμενο δικό σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Καθηγητή της Π.Α. του Τμήματός σας.

 

 • 2. Συμπλήρωση των στοιχείων σας για την έγκριση της Πρακτικής σας Άσκησης

Στο σύνδεσμο https://webrescom.upatras.gr/createPass.aspx

επιλέγοντας: Δημιουργία καρτέλας προσώπου στον ΕΛΚΕ
(θα σας εμφανιστεί η εικόνα που ακολουθεί)

θα πρέπει να γνωρίζετε:

 • τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου
 • τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και την Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
 • τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.)
 • την Διεύθυνση κατοικίας σας
 • τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλειας (ΑΜΚΑ)
 • Αρχείo ταυτοποίησης: ανεβάζετε σε αρχείο zip ή pdf τα εξής 3 έντυπα:
  • Ταυτοποίηση τραπεζικού λογαριασμού (είτε από την τράπεζα είτε από το ebanking να φαίνεται το ονοματεπώνυμό σας ως κύριος δικαιούχος και ο IBAN
  • Εξουσιοδότηση πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό (Καταχωρείτε το IBAN σας και συμπληρώνετε το έγγραφο αυτό.
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας σας μπρος-πίσω στην ίδια σελίδα.
 • Οι φοιτητές δεν έχουν ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ!
 • Στο πεδίο επάγγελμα παρακαλούμε καταχωρείτε: ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • 3. Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

Μετά την επιλογή του Φορέα Απασχόλησης/Εταιρεία οφείλετε να καταθέσετε συμπληρωμένα (με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες), τα έντυπα έναρξης πρακτικής άσκησης σας το αργότερο 1 μήνα πριν τη έναρξη της Πρακτικής Άσκησης!

 

Τα έντυπα αυτά είναι:

Η Π.Α. ξεκινά πάντα 1η του μηνός και ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα!

Η πρακτική άσκηση αφορά σε πλήρους απασχόληση, καθημερινά 8ωρο και πενθήμερη απασχόληση (40 ώρες εβδομαδιαίως). Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, δεν πρέπει να συμπίπτει το ωράριο της παράλληλης απασχόλησης με το ωράριο της Πρακτικής σας Άσκησης!

Μαζί με τα παραπάνω, θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα παρακάτω:

Το έντυπο Δ5_02_Ε34_ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ το τυπώνετε σε 4 αντίγραφα ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ!

 

 • 4. Έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

Κατά την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής σας Άσκησης, οφείλετε να παρουσιαστείτε στις εγκαταστάσεις του Φορέα Απασχόλησης/Εταιρείας, ακολουθώντας το ωράριο εργασίας της Επιχείρησης/Φορέα, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της Επιχείρησης/Φορέα. Μετά το πέρας της 1ης εβδομάδας Πρακτικής Άσκησης θα συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ, το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στην ενότητα με τα ΕΝΤΥΠΑ. Προσοχή! το ερωτηματολόγιο δεν πρέπει να συμπληρωθεί πριν το τέλος της πρώτης εβδομάδας!

Το Γραφείο Π.Α. θα είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες και διευκρινίσεις!

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών
Κτίριο Διοίκησης, ισόγειο (Πρυτανεία)
Τ.Κ. 26500 Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, Πάτρα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610997859 /2610997245 / 2610 997884 / 2641074105 (Γραφείο Π.Α. Αγρινίου)

Ώρες Φοιτητών: Δευτ. – Παρ. 10.00-12.00
Web: praktiki.upatras.gr

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Πριν προσκομίσετε στο γραφείο πρακτικής άσκησης τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει καρτέλα προσώπου στον ΕΛΚΕ στον σύνδεσμο https://webrescom.upatras.gr/createPass.aspx

2.Το Συμφωνητικό θα πρέπει να είναι εκτυπωμένο 4 φορές σε διπλή όψη  (εμπρός- πίσω) και να φέρει πρωτότυπες υπογραφές του ασκούμενου/ης και υπογραφές -σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα χωρίς μουντζούρες και blanco).

3. Την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου Τράπεζας ή οποιοδήποτε έγγραφο με τον αριθμό IBAN που να φαίνεται ότι είστε πρώτος/η δικαιούχος.

4. Την βεβαίωση απογραφής από το ΕΦΚΑ όπου φαίνεται ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου (Αριθμ Συστήματος ΕΦΚΑ).

5. Την ασφαλιστική Ικανότητα https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx

6. Να έχει ανοιχτεί θέση από τον φορέα στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (διαφορετικά ο φοιτητής/τρια δεν θα μπορεί να υποβάλει το έντυπο ΑΤΛΑΣ) και ο φοιτητής να έχει κάνει σύνδεση. Η σελίδα είναι atlas.grnet.gr

Εάν κάποιος φοιτητής/τρια κάνει erasmus δεν μπορεί να κάνει ταυτόχρονα και πρακτική άσκηση, και μέχρι το τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο Φοιτητής/τρια θα πρέπει να διατηρεί την Φοιτητική του Ιδιότητα.