Οριστικά Aποτελέσματα Προκήρυξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2019-2020 Τμήματος ΔΕΑΠΤ