Προκήρυξη για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Χημείας για το Ακαδ. Έτος 2022-2023