Πρακτική Άσκηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Κωδικός θέσης: 223771

 

Εκπαιδευόμενος/η στο  Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 

Πρόγραμμα HOMEACROSS: ‘Χώρος, μνήμη και η κληρονομιά της Ελληνοτουρκικής Ανταλλαγής Πληθυσμών του 1923’.

 

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Το πρόγραμμα HOMEACROSS μελετά την υλική κληρονομιά της Ανταλλαγής στην Ιωνία και την Αττική. Καταγράφει και μελετά τους αστικούς και αγροτικούς τόπους της εκτόπισης και επανεγκατάστασης στις δύο περιοχές, θέτει ζητήματα μνήμης και ταυτότητας, και τέλος εξετάζει την εμπειρία της εκτόπισης και επανακατοίκησης των σύγχρονων προσφύγων ως κομμάτι της ιστορίας του υπό μελέτη κτισμένου περιβάλλοντος.

 

Περιγραφή καθηκόντων: 

–              Αρχειακή και Βιβλιογραφική έρευνα σε θέματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και της Πόλης. 

–              Αρχιτεκτονική αποτύπωση κτιρίων και κτιριακών συνόλων. 

–              Σχεδιασμός σε AutoCAD – 3D software 

–              Υποστήριξη στην προετοιμασία Αρχιτεκτονικής Έκθεσης.

–              Μεταγραφή, επιμέλεια ή/και μετάφραση κειμένων (ελληνικά – αγγλικά).

–              Χαρτογράφηση σε GIS (προαιρετικό).

Περισσότερες πληροφορίες

Η Ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 επισφράγισε τον εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου ελληνορθοδόξων από την Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη προς το Βασίλειο της Ελλάδος, ενώ την ίδια στιγμή …
www.eliamep.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας; Ιουλία Καρίτη, E ikariti@eliamep.gr

Ευχαριστούμε,

      Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)

 

49, Vas. Sofias Avenue, 106 76 Athens, Greece     www.eliamep.gr