Πρακτική Άσκηση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ για τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ αναζητά 2 φοιτητές/τριες του τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών  για το έτος 2022 για υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 191-193
115 25 Αθήνα
Ελλάδα

Απ’ευθείας γραμμή: (+30)210679 2194
e-mail:kbakou@ametro.gr