Πρακτική Άσκηση στην CITRIX (Tμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής)