Πρακτική Άσκηση στην Aθηναϊκή Ζυθοποιία

Σας ενημερώνουμε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία  ενδιαφέρεται να απασχολήσει στο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης.

Οι εν λόγω θέσεις έχουν δημοσιευτεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ με τους κωδικούς: 216327, 216326, 216325.