Πρόγραμμα παρουσιάσεων Πρακτικών Ασκήσεων 2021 φοιτητών/τριων του Τμήματος Χημείας (Α’ group)