Πρακτική Άσκηση για Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην HELBIO SA

Η εταιρεία HELBIO SA ενδιαφέρεται να απασχολήσει άτομο για πρακτική άσκηση ειδικότητας ηλεκτρολόγο μηχανικό στην Πάτρα

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυναπτόμενο αρχείο:

Αγγελία Ηλεκτρολόγου ΑΕΙ