Η Εταιρεία Youth Entrepreneurship Club ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών για τις παρακάτω θέσεις πρακτικής άσκησης που έχουν δημοσιευτεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και που μπορούν να  πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.

1η θέση: Social Media Manager intern – κωδικός: 198515
2η θέση: Social Media Manager intern – κωδικός: 198528
3η θέση: PR Manager intern – κωδικός: 198529
4η θέση: PR Manager intern – κωδικός: 198530
5η θέση: Journalist intern – κωδικός: 198531
6η θέση: Journalist intern  – κωδικός: 198532

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:

Application Form for Internships