ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 20-21