ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΚΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 20-21