ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 2020-2021