ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – Πρακτική Άσκηση Τμήμα Επιστήμης των Υλικών