ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2019-2020 | Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων Τροφίμων