ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2019-2020 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ