Πρακτικό επιλογής ασκούμενων φοιτητών στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης