Πρακτική Άσκηση ΤΕπΕΚΕ Παν/μίου Πατρών, Νικολάου Γ.