Θέσεις Πρακτικής ‘Ασκησης στην εταιρεία InSybio

Επισυνάπτεται περιγραφή θέσης για πρακτική άσκηση φοιτητών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στην εταιρεία InSyBio IKE (Ευφυής Συστεμική Βιολογία ΙΚΕ).

Επισυναπτόμενα:
PDF icon Application_to_BMA.pdf